-23% Zľava na náhradné diely
 • Nenechajte si ujsť

Podmienky použitia a ďalšie

Podmienky používania (dohoda)

 1. PREDMET PODMIENOK A VŠEOBECNÉ PODMIENKY
  1. E-shop s adresou alvadi.sk je k dispozícii na adrese Alvadi OÜ , registračný kód 11487376, VAT: EE101288462, adresa Majaka 10, Tallinn, 11412, Estonia, elektronická pošta info@alvadi.sk, telefón (ďalej len e-shop predávajúceho a / alebo Alvadi). Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a používateľom e-shopu Alvadi (ďalej len „kupujúci“) v súvislosti s používaním e-shopu Alvadi, vč. príkazy a transakcie.
  2. Súčasťou služby e-shopu Alvadi je možnosť pre kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na výrobky a služby (ďalej len: tovar) predávané v e-shope Alvadi. Zoznam a popis ponúkaného tovaru sú uvedené na webovej stránke alvadi.sk. Internetový obchod Alvadi ponúka tovar vo forme „ako je“ a „ako je to možné“. Prístup do e-shopu Alvadi a používanie e-shopu Alvadi sú na výhradnom uvážení používateľa. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré môžu vyplynúť z používania e-shopu Alvadi alebo súvisiacich aplikácií.
  3. Použitím e-shopu Alvadi kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito podmienkami a povinnosť dodržania. V prípade uzatvorených kúpnych zmlúv, tzn. Potvrdených objednávok, budú záväzky voči predávajúcemu a kupujúcemu záväzné v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, musí kupujúci okamžite prestať používať internetový obchod Alvadi. Predávajúci je oprávnený nechať objednávku kupujúceho nesplnenú, ak kupujúci nesplnil tieto podmienky alebo pokyny zobrazené v e-shope Alvadi alebo ak objednávku nezaplatil.
 2. STRANY TRANSAKCIE
  1. Kupujúci musí byť dospelý (najmenej 18 rokov), fyzická osoba alebo každá právnická osoba, ktorá pred podpísaním kúpnej zmluvy alebo využívaním služieb elektronického obchodu Alvadi potvrdzuje, že si prečítala, porozumie a súhlasí s dodržaním podmienok. Ak však osoba, ktorá tieto požiadavky nespĺňa, stále používa internetový obchod Alvadi, predkladá objednávku a / alebo nakupuje tovar, za ňu zodpovedá osoba, z ktorej bankového účtu alebo kreditnej karty sa uskutočnila platba za príslušnú transakciu. následky vyššie uvedených operácií.
 3. NÁKLADY, DOSTUPNOSŤ A INFORMÁCIE O TOVARU
  1. Ceny všetkých tovarov v e-shope Alvadi sú v eurách a zahŕňajú súčasná daň z pridanej hodnoty príslušnej krajiny: Estonia
  2. Okrem zaplatenia ceny tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť náklady na dopravu na miesto dodania (ďalej len: náklady na dopravu) ). Náklady na dopravu závisia priamo od množstva, hmotnosti a rozmerov tovaru, miesta a môžu sa líšiť. Príjem tovaru bez prepravných nákladov je možný z obchodu a / alebo skladu predávajúceho, pokiaľ nie je na webovej stránke alvadi.sk uvedené inak.
  3. Tovar vybraný kupujúcim sa pridá do nákupného košíka a jeho cena sa počíta automaticky. Pred začiatkom platby sa na webe zobrazí obsah a cena košíka.
  4. Náklady na dopravu sa vypočítavajú automaticky, ak je jedna objednávka doručená na jednu adresu. V prípade, že si kupujúci želá, aby bol tovar dodaný na iné adresy, musí kupujúci formalizovať samostatné objednávky.
  5. Neexistujú žiadne náklady na prepravu, ak suma jednej objednávky prekročí 150 € vrátane DPH a miesto dodania je: Estonia.
  6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť ceny tovaru bez toho, aby o tom vopred informoval Kupujúceho. Ak predávajúci zmenil ceny po zaplatení faktúry kupujúcim, bude tovar dodaný kupujúcemu za ceny uvedené na faktúre (s výnimkou prípadov uvedených v bode 3.7). V prípade, že sa cena stáva výhodnejšou ako je uvedená na faktúre, nemá kupujúci právo na náhradu rozdielu v cene.
  7. Kupujúci je povinný okamžite informovať Predávajúceho o všetkých chybách alebo zlyhaniach, ktoré bránia použitiu internetového obchodu Alvadi. Keďže výskyt technických chýb v internetovom obchode Alvadi alebo počítačová kriminalita nie je možné úplne vylúčiť, predávajúci si vyhradzuje právo kontroly všetkých vykonaných objednávok a zaplatenia faktúr. Ak dôjde k chybe (napríklad, cena tovaru je neúmerne nízka v porovnaní s trhovou cenou tohto tovaru), je predávajúci oprávnený jednostranne zrušiť objednávku, zrušiť kúpnu zmluvu a nedodať tovar. Predávajúci oznámi kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky do 7 pracovných dní od prijatia sumy faktúry na bankový účet predávajúceho, pričom poskytne príležitosť na vykonanie novej objednávky alebo vrátenie sumy zaplatenej kupujúcim.
  8. Pri používaní e-shopu Alvadi by mal kupujúci vziať do úvahy aj to, ktoré sa zakladá na zásobách rezervou internetového obchodu Alvadi a technickými charakteristikami účtovania tovaru, inventár sa zobrazuje s oneskorením v čase, preto sa zobrazené informácie môžu líšiť od reality. Rovnako musí kupujúci vziať do úvahy, že tovar, ktorý si želá, je pre neho rezervovaný v sklade predávajúceho až po zaplatení a zaznamenaní jeho prijatia. Z tohto dôvodu predávajúci nezodpovedá za to, že tovar určený kupujúcim je označený „na sklade“, ale neskôr je zrejmé, že v sklade predávajúceho došiel tovar, ktorý kupujúci požadoval. V takom prípade bude predávajúci informovať kupujúceho o nedostatku tovaru do 7 pracovných dní a ponúkne možnosť vykonať novú objednávku alebo získať späť sumu zaplatenú kupujúcim. V takom prípade predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu.
  9. Pri používaní e-shopu Alvadi sa Kupujúci zaväzuje zohľadniť, že fotografie zobrazených tovarov sú ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu tovaru, ako aj iné zobrazené informácie, ktoré napĺňa, v prvom miesto, všeobecná potreba informácií a môže sa kedykoľvek zmeniť. Na získanie presnejších a úplnejších informácií o produkte, napr. jeho technické vlastnosti a vzhľad, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-shopu Alvadi, na e-mailovú adresu info@alvadi.sk alebo telefonicky .
  10. Pri používaní e-shopu Alvadi je Kupujúci povinný:
   • zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré poskytol pri používaní e-shopu Alvadi, boli správne;
   • nie prenášať nezákonné alebo inak zakázané informácie;
   • nevyužívať internetový obchod Alvadi na špekulatívne alebo nepresné konanie alebo podvod;
   • neposielať súbory obsahujúce vírusy a iné počítačové programy alebo súbory, ktoré brániť, poškodzovať alebo inak zasahovať do bežného používania životného prostredia prostredníctvom internetového obchodu Alvadi a ktoré sa môžu v dôsledku používania životného prostredia ukladať na počítači iného kupujúceho; a / alebo narušiť, poškodiť alebo inak prerušiť bežnú prevádzku počítačov;
   • neupravovať, kopírovať, prenášať, predávať, reprodukovať ani inak používať webovú stránku elektronického obchodu Alvadi alebo jeho obsah zakázaným spôsobom
 4. OBJEDNÁVKA A ZÁVEREČNÁ ZMLUVA O PREDAJI A NÁKUPE
  1. Na dokončenie objednávky vybranej položky v internetovom obchode Alvadi musí Kupujúci túto položku pridať do virtuálneho obchodu nákupný košík kliknutím na tlačidlo ""Pridať do košíka"". V prípade, že chce kupujúci pridať tovar do tej istej objednávky, musí vykonať vyššie opísanú akciu pre každú vybranú položku.
  2. Po výbere položky a jej pridaní do košíka kliknite na odkaz "View shopping cart" (alebo stlačte tlačidlo "Košík" a v ponuke kliknite na "Prejsť do košíka" ). V nákupnom košíku môže kupujúci zvýšiť alebo znížiť množstvo tovaru alebo úplne tovar z košíka odstrániť.
  3. Po určení dobrého a vhodného množstva bude kupujúci musieť dokončiť objednávku kliknutím na tlačidlo "K pokladni". Pokiaľ kupujúci nebol zaregistrovaný v e-shope Alvadi, musí na potvrdenie objednávky zadať osobné údaje, a to buď osobné údaje, alebo údaje o spoločnosti, vrátane. e-mailová adresa a kontaktný telefón. Potom stlačte tlačidlo "Registrácia". Na dokončenie registrácie musí kupujúci označiť políčko "Súhlasím s zmluvnými podmienkami a zásady ochrany osobných údajov". Kupujúci má právo tieto podmienky vytlačiť alebo uložiť v digitálnej podobe na svojom nosiči osobných údajov. Kupujúci je povinný vykonať objednávky v súlade s podmienkami a podľa pokynov na používanie uvedených v internetovom obchode Alvadi. Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke starostlivo skontrolovať zadané údaje a prevziať zodpovednosť za správnosť zadaných údajov, pričom nesie riziko prípadnej škody vyplývajúcej z jeho chyby.
  4. Po zadaní údajov musí kupujúci zvoliť vhodný spôsob doručenia. Vyberte "Objednávku si vyzdvihnem v obchode ALVADI: Tallinn, Majaka 10", ak chcete získať tovar z kancelárie Alvadi. Vyberte "Pošlite mi objednávku" a postupujte podľa pokynov, ak chcete použiť dopravnú službu. Ak si kupujúci želá zmeniť spôsob doručenia, kliknite na "zmeniť doručenie" a postupujte podľa pokynov.
  5. Po zadaní údajov a výbere spôsobov doručenia sa zobrazí Nákupný košík obsahujúci tovar a spôsob dodania vybraný Kupujúcim. Ak chce kupujúci získať tovar v nákupnom košíku a uzavrieť kúpnu zmluvu, musí si zvoliť vhodný spôsob platby. Ak chcete vybrať spôsob platby, musí kupujúci znova kliknúť na tlačidlo "K pokladni". V prípade, že chce kupujúci zmeniť objednávku, musí sa tak urobiť pred výberom spôsobu platby.
  6. Ak sa Kupujúci rozhodol zaplatiť prostredníctvom internetovej banky, bude presmerovaný na vybranú stránku internetovej banky. Po zaplatení faktúry v internetovej banke klikne kupujúci na tlačidlo „Späť k obchodníkovi“, potom predávajúci dostane od banky potvrdenie o úspešnom nepretržitá platba.
  7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú, ak predávajúci dostal potvrdenie o konzultácii týkajúce sa podmienok použitia v súlade s odsekom 4.3 a bola prijatá suma uvedená v objednávke. v plnom rozsahu na účet Predávajúceho. Za účelom potvrdenia uzavretia kúpnej zmluvy zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie s faktúrou na zadanú e-mailovú adresu. Predávajúci uchováva dokumenty zasielané 7 rokov.
  8. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre spoločnosť Alvadi. Podpísaním a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov za účelom nadviazania vzťahov so zákazníkmi, uzatvorenia, vykonávania, úpravy, ukončenia zmluvy, ponúkania tovaru, zlepšenia kvality tovaru a vykonávanie ďalších operácií súvisiacich s vyššie uvedeným, ako aj zasielanie ponuky spoločnosti Alvadi, ak kupujúci na základe toho udelil samostatný súhlas. Kupujúci súhlasí s tým, že prenos osobných údajov tretím osobám, vrátane výrobca tovaru je povolený spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov. Osoba si je vedomá svojich práv na kedykoľvek dostávať informácie o zhromaždených osobných údajoch ao účele ich použitia; informácie o tom, komu boli osobné údaje oznámené; požadovať opravu nepresných údajov; ukončenie a vymazanie spracovania údajov, ak požiadavka nie je v súlade s právnymi predpismi.
 5. VYKONÁVANIE OBJEDNÁVKY
  1. Preprava tovaru sa uskutočňuje na náklady a riziko kupujúceho podľa podmienok dopravnej spoločnosti. vybrané kupujúcim. Z dôvodu pohodlia zákazníka je v nákupnom košíku zobrazený približný dátum dodania.
  2. Ak po uzavretí kúpnej zmluvy bude zrejmé, že nákupy kupujúceho nie sú na sklade a zmeny dátumu dodania, predávajúci bude informovať kupujúceho o novom dátume dodania. V prípade, že kupujúci nemá záujem o kúpu produktu v dôsledku predĺženia doby splatnosti, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením 6.1 týchto podmienok. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené oneskorením pri dodaní tovaru.
  3. V prípade, že k dodávke tovaru, oneskorenej dodávke alebo akémukoľvek inému nedorozumeniu dôjde v dôsledku nepresností v údajoch zadaných kupujúcim, nemá kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s s odsekom 6.1 týchto podmienok.
  4. Pred prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu musí kupujúci starostlivo skontrolovať balenie tovaru, v prípade fyzického poškodenia musí byť uvedené na nákladnom liste a informovať predávajúceho. do jedného pracovného dňa e-mailom na adresu info@alvadi.sk alebo telefonicky . Kupujúci má právo neakceptovať tovar s poškodeným obalom. Po prijatí tovaru a neinformovaní o poškodenom obale sa tovar považuje za riadne dodaný kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený neakceptovať poškodený tovar.
  5. Pri prevzatí tovaru a pred inštaláciou / montážou / natieraním / použitím je kupujúci povinný zohľadniť, že tovar musí byť dôkladne rozobraný, aby nedošlo k poškodeniu balenia, výrobného označenia alebo sériovej výroby. čísla tovaru a tiež kupujúci je povinný skontrolovať, či je tovar vhodný pre jeho auto alebo nie. Je potrebné v prípade zrušenia kúpnej zmluvy, ak sa zníži riziko spojené s poškodením uvedeným v článku 6.9 a 6.11 Podmienok.
 6. ZRUŠENIE PREDAJNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci má právo zrušiť kúpnu zmluvu v prípade uvedenom v článku 5.2. Podmienok, a to aj v prípade, ak existuje kúpna zmluva uzavretá podľa bodu 4.7. Podmienok, ale dátum dodania na miesto určené Kupujúcim sa predávajúcim predlžuje. Kupujúci má právo vypovedať túto zmluvu do 2 pracovných dní od prijatia informácie o oneskorení dodávky tovaru od predávajúceho. Na ukončenie zmluvy musí byť predávajúcemu doručená žiadosť info@alvadi.sk vo formáte, ktorý je možné reprodukovať písomne. Nedodanie formulára nebude mať za následok vrátenie tovaru.
  2. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Za účelom ukončenia kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu žiadosť vo forme, ktorú je možné písomne ​​reprodukovať na e-mail info@alvadi.sk v stanovenej lehote (prihláška: https: / /www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). ja V žiadosti je kupujúci povinný uviesť, či chce od predávajúceho získať sumu rovnajúcu sa nákladom na objednávku zaplatenú kupujúcim alebo vymeniť kúpený tovar za iný tovar ponúkaný predávajúcim. Ak Klient vyššie (predtým) / nepredloží (ted) vyššie uvedenú žiadosť, predplatená čiastka zostane na jej predplatnom účte. Po troch rokoch má spoločnosť Alvadi právo previesť prostriedky na predplatnom účte vo svoj vlastný prospech.
  3. V prípade, že tovar spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok, nemá kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením 6.2 Podmienok:
   • tovar, ktorý je „*“ osobitné príkazy “a ktoré obsahujú informácie o neuplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;
   • tovar vyrobený alebo uvedený do prevádzky podľa osobných preferencií Kupujúceho;
   • tovar vyrobený alebo objednaný za osobných podmienok;
   • ľahko rozbitný alebo rýchlo opotrebiteľný / rýchlo sa kaziaci tovar;
   • sezónne výrobky alebo akékoľvek periodiká;
   • sa otvorí mazivo, chemický výrobok a produkt na ošetrovanie automobilov
  4. V prípade, že kupujúci vymaže svoj účet z internetového obchodu Alvadi, nie je oprávnený vypovedať a / alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s bodmi 6.2 a 7.3 podmienok.
  5. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s odsekom 6.2 a chce od predávajúceho získať sumu rovnajúcu sa nákladom na objednávku zaplatenú kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje vrátiť čiastka zaplatená za tovar a výhodnejšie prepravné náklady, ktoré boli k dispozícii kupujúcemu pri dodaní tovaru kupujúcemu. Predávajúci má právo nevrátiť vyššie uvedenú sumu, pokiaľ kupujúci tovar predávajúcemu nevrátil.
  6. V prípade, že si kupujúci nezvolil pre príjem tovaru štandardnú, tj najvýhodnejšiu dopravnú službu, ale vybral si nákladnú dopravnú službu, predávajúci vráti iba kupujúcemu. náklady na štandardné prepravné náklady.
  7. Predávajúci vráti sumu zaplatenú za tovar do platobného systému alebo na bankový účet, z ktorého sa platba uskutočnila, do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o ukončenie kúpnej zmluvy a za predpokladu, že v lehote v rovnakom termíne (14 kalendárnych dní) kupujúci vrátil tovar predávajúcemu, vrátený tovar je v súlade s týmito podmienkami používania a predávajúci nemá dôvod na zníženie alebo zrušenie sumy zaplatenej kupujúcemu v súlade s ustanovením 6.11. podmienok.
  8. Lehota splatnosti sumy zaplatenej kupujúcim sa predlžuje omeškania pri vrátení tovaru.
  9. Tovar vrátený kupujúcim musí byť kompletný a v pôvodnom obale (originálny obal nesmie byť poškodený / skazený) a okrem toho musí obsahovať všetky výrobky vrátane príslušenstva, ktoré boli pôvodne dodané so súpravou tovaru , Doplnkové balenia s príslušenstvom nesmú byť otvorené. Obal nesmie obsahovať cudzie štítky (cenovky atď.). Ak je tovar zakúpený v rámci kampane alebo ak bol tovar sprevádzaný iným tovarom, je kupujúci povinný vrátiť všetky zakúpené položky vrátane tovaru a iných výrobkov.
  10. Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru, s výnimkou prípadov, keď tovar nezodpovedá popisu internetového obchodu Alvadi.
  11. V prípade, že je tovar alebo obal vrátený kupujúcim poškodený alebo pokazený (stopy po inštalácii, maľované, niečo napísané na obale atď.), má predávajúci právo prepočítať cena tovaru a jeho zníženie v dôsledku škody a jeho odpočítanie zo sumy vrátenej kupujúcemu; alebo neakceptujú tovar vôbec. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znížením hodnoty tovaru v dôsledku prepočítania, má kupujúci právo zapojiť do spravodlivého vyhodnotenia zníženia hodnoty nezávislého licencovaného znalca. Náklady na odborné posúdenie znáša strana, ktorej názor nie je dôvodný.
  12. Predávajúci má právo ukončiť kúpnu zmluvu v prípade ustanovenom v článku 3.7. ak sa v dôsledku technickej chyby cena konkrétneho produktu v porovnaní s trhovou cenou zmení neprimerane nízko a predávajúci nepreukázal, že táto cena je výsledkom zníženia hodnoty tovaru a predávajúci ešte neposlal tovar kupujúcemu určená adresa. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v situácii opísanej v článku 3.8, vrátane aj po zaplatení tovaru kupujúcim sa stáva, že tovar nebol na sklade. Predávajúci má právo odmietnuť vykonanie týchto transakcií a informovať o nich kupujúceho. Za účelom ukončenia zmluvy je predávajúci povinný predložiť príslušné oznámenie o ukončení zmluvy ces kupujúcemu vo formáte, ktorý je možné reprodukovať písomne ​​(pokiaľ možno s použitím e-mailovej adresy oznámenej kupujúcim). V prípade odmietnutia transakcie sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za kúpený tovar a prepravu do 14 kalendárnych dní.
  13. Kupujúci aj Predávajúci majú právo odstúpiť od zmluvy a uplatniť svoje právo na uplatnenie opravných prostriedkov v prípade ich nedodržania v súlade s obchodnými podmienkami.
 7. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA NEDODRŽANIE ZHODY TOVARU
  1. Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru s podmienky kúpnej zmluvy, ktoré sa prejavia do 2 rokov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu v súlade so zákonom.
  2. V prípade, že tovar prepustený kupujúcemu nezodpovedá zmluvným podmienkam, je kupujúci povinný informovať predávajúceho čo najskôr, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia o ňom fakty predložením predávajúceho faktúry, na základe ktorej bol tovar zaplatený, a reklamácie, ktorú bolo možné napísať na e-mail info@alvadi.sk. V prípade nesúladu musí byť použitie tovaru okamžite pozastavené a čo najskôr musí byť o tom predávajúci informovaný. Kupujúci je povinný vo svojej reklamácii uviesť meno, kontaktné údaje, dátum podania reklamácie, dátum zistenia vady tovaru, popis presnej vady, nároky voči predávajúcemu v súvislosti s vadou, ale tiež na označenie alebo doplnenie reklamácie doklad potvrdzujúci kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim.
  3. Ak sa zistí poškodenie a porucha tovaru, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho opravu alebo výmenu tovaru za vyhovujúci tovar. V prípade, že tieto opatrenia nie sú možné alebo neprimerané, má kupujúci právo ukončiť kúpnu zmluvu a vrátiť späť zaplatenú sumu za tovar. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, predávajúci nenahradí dodatočné náklady, ktoré vznikli pri výmene tovaru v čase podania reklamácie (montáž a demontáž tovaru, preprava, poštovné atď.).
  4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené kupujúcim za zavinenie alebo škody spôsobené zneužitím tovaru kupujúcim.
 8. ÚPRAVA PODMIENOK, VYROVNÁVANIE SPOROV
  1. Všetky materiály uverejnené v e-shope Alvadi patria Predávajúcemu alebo Predajcovi bola udelená licencia vlastníka autorských práv na komerčné použitie. Autorské práva podliehajú aj podmienkam používania tohto elektronického obchodu Alvadi.
  2. Kupujúci je oprávnený ponechať si tieto podmienky na svojom úložnom médiu, aby v prípade potreby po uzatvorení kúpnej zmluvy zabezpečil ich písomnú reprodukciu.
  3. Predávajúci má právo jednostranne, úplne alebo čiastočne upraviť podmienky bez toho, aby o tom vopred informoval Kupujúceho. Zmeny nadobudnú účinnosť od okamihu ich zverejnenia v e-shope Alvadi na adrese alvadi.sk. Zmeny nebudú mať vplyv na žiadne predtým schválené objednávky.
  4. Strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú prípadmi a rozsahom porušenia podmienok ustanovených zákonom: Estonia. Zodpovednosť predávajúceho je obmedzená na náklady na tovar a v niektorých prípadoch na náklady na prepravu a je zodpovedný výlučne za protiprávne porušenie podmienok. Predávajúci nezodpovedá za stratu výnosov pre kupujúceho ani za škody, ktoré kupujúcemu vznikli, ani za omeškanie s dodaním tovaru.
  5. Kúpna zmluva a používanie internetového obchodu Alvadi sa riadia právnym poriadkom príslušnej krajiny: Estonia. Spory sa urovnajú rokovaním. Ak nedôjde k riešeniu, spory sa vedú vo Výbore spotrebiteľských sporov na adrese Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Spory s právnickou osobou sa urovnajú v Harju Maakohtus.
  6. Kupujúci má právo uplatniť opravné prostriedky ustanovené v zákone o záväzkoch (požadovať splnenie povinnosti; odmietnuť splniť svoju povinnosť, požadovať náhradu škody, odstúpiť od zmluvy) zo zmluvy alebo o zrušení zmluvy, o znížení ceny, o úroky z omeškania so splácaním finančného záväzku).
  7. Spory spotrebiteľov je možné riešiť aj v elektronickom prostredí: http://ec.europa.eu/odr
 9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  1. Odpad vznikajúci po použití tovaru zakúpeného v internetovom obchode Alvadi je klasifikovaný podľa postupu klasifikácie nebezpečného odpadu, ktorý stanovila Estónska republika v máji 1, 2004 ako nebezpečný a vyžadujúci špeciálne využitie odpadu (RT I, 14.05.2013, 2). Zoznam takýchto položiek zahŕňa batérie, pneumatiky pre automobily, oleje, kvapaliny a výrobky pre starostlivosť o vozidlo. Viac informácií o nebezpečnom odpade sa nachádza na webovej stránke Inšpektorátu životného prostredia (www.kki.ee).
  2. Obce inštalujú pre súkromné ​​osoby nádoby na zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Viac informácií o zberných miestach nájdete na webovej stránke obce alebo vyhľadajte prostredníctvom telefónu miestnej samosprávy.
  3. Právnické osoby sa zaviazali poskytovať nebezpečný odpad miestam špecializovaného udeľovania licencií. Zoznam spoločností na zneškodňovanie nebezpečného odpadu, ktoré majú licenciu, je k dispozícii na webovej stránke Inšpektorátu životného prostredia (www.kki.ee).

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov upravujú spracovanie osobných údajov klienta, ak klient využíva služby poskytované na webovej stránke alvadi.sk (ďalej len „ALVADI“). Osobné údaje klientov sú pre klientov nevyhnutné, aby mohli využívať služby ALVADI. Osobné údaje znamenajú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (ďalej len „klient“). Spracovanie zahŕňa zber, uloženie, úpravu, obnovenie, použitie, zverejnenie, sprístupnenie prevodom, ako aj vymazanie alebo zničenie osobných údajov Klienta. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva iba so súhlasom klienta, okrem prípadov, keď právo alebo povinnosť spracovať takéto údaje je stanovené v právnych predpisoch.

ALVADI chráni údaje klienta tým, že dodržiava príslušné pravidlá bezpečnosti a dôvernosti. ALVADI používa potrebné organizačné, fyzické, informačné a komunikačné bezpečnostné technológie na ochranu údajov klienta.

 1. PREČO OSOBNÉ ÚDAJE ALVADI PROCESS?
  ALVADI spracúva osobné údaje klienta na tieto účely: plniť zmluvné záväzky voči klientovi; zvýšiť kvalitu služieb; vykonávať marketingové činnosti; plniť zákonné zákonné povinnosti stanovené zákonom a odôvodňovať právny záujem.
  1. Plnenie zmluvných záväzkov voči klientovi
   ALVADI spracúva osobné údaje klienta na splnenie zmluvnej povinnosti, konkrétne:
   • na vykonanie objednávky ( najmä komunikovať s klientom, prenášať pokyny týkajúce sa objednávky klienta, platby za produkty, dodania produktu, vrátenia produktu a implementácie záruky)
   • na oznámenie stavu objednávky (najmä na zaslanie súvisiacich dokumentov) k zakúpenému produktu (výrobkom), napríklad faktúra, technická dokumentácia, záručné dokumenty atď.).
  2. Vykonávanie marketingových aktivít
   ALVADI spracúva osobné údaje klienta za účelom marketingových aktivít, konkrétne:
   • na zasielanie propagačných ponúk a oznámení na e-mailové adresy a / alebo čísla mobilných telefónov poskytované klientom (so súhlasom spotrebiteľa) na prieskum trhov (vrátane skúmania spotrebiteľských zvykov klientov a získavania informácií o produktoch a služby, ktoré generujú najväčší záujem klienta).
  3. Zvyšovanie kvality služieb
   ALVADI spracúva osobné údaje klienta na zvýšenie kvalita služieb, menovite:
   • na zlepšenie užívateľského komfortu na webe
   • na vykonávanie prieskumov ovplyvňujúcich výkonnosť ALVADI
   • na informovanie klientov o zmenách v službách a produktoch ponúkané technické riešenia, ako aj o funkciách spoločnosti ALVADI.
 2. ČO OSOBNÉ ÚDAJE SÚ VADI COLLECT
  ALVADI zhromažďuje tri typy údajov, a to osobné údaje, iné ako osobné údaje a súbory cookie.
  1. Osobné údaje
   ALVADI zhromažďuje osobné údaje klienta iba vtedy, ak ich klient sám poskytol dobrovoľne, uskutočnením nákupu, zdokumentovaním vrátenia tovaru alebo registráciou na alvadi.sk. Klient je zodpovedný za správnosť poskytnutých údajov.

   Osobné údaje zahŕňajú meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu (vrátane krajiny, mesta a poštového smerovacieho čísla), e-mailovú adresu (e-mail), číslo bankového účtu (požadované na identifikáciu platieb za produkty a predané služby, ako aj refundácia klientom), identifikačné dokumenty (potrebné na splnenie zmluvných záväzkov, napríklad pri dodávke výrobkov oprávneným osobám), registračné číslo vozidla a objednávky.
  2. Neosobné údaje
   Ktokoľvek môže navštíviť web alvadi.sk bez registrácie a zadania jeho osobných údajov. V takom prípade sa jediná informácia, ktorú zdieľa s ALVADI, týka jeho návštevy. Tento typ informácií sa nazýva neosobný a prenáša sa v automatickom režime pomocou analytických nástrojov, ako sú Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, Yandex Metrica, Facebook Widget. Tieto informácie sa používajú iba na zlepšenie výkonu ALVADI, a nie na zhromažďovanie osobných údajov.

   Neosobné údaje zahŕňajú dátum a čas návštevy, región, mesto, zobrazenia, prihlasovaciu stránku, odhlásenú stránku, posledný zdroj návštevnosti, prechody reklamy, vyhľadávač, reklamný systém, IP adresu a históriu vyhľadávania. ,
  3. Cookies
   Na poskytovanie vysoko kvalitných služieb v internetovom obchode alvadi.sk používa spoločnosť ALVADI súbory cookie. Je to potrebné na zabezpečenie atraktívnejšieho a pohodlnejšieho používania webovej stránky pre používateľa, ako aj na získanie analytických údajov a výpočtov, ktoré používa spoločnosť ALVADI na udržanie prevádzky webovej stránky (napríklad ako často používateľ navštevuje web a ktoré stránky, čo webový prehliadač a hardvér vybaviť ak ho používa).

   Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú v počítači alebo zariadení používateľa. Takéto textové súbory nie sú škodlivé. Neobsahujú vírusy a nie sú viazané na konkrétnu osobu alebo IP adresu. Väčšina súborov cookie sa odstráni po zatvorení prehliadača používateľom. Nazývajú sa cookies relácie. Ostatné súbory cookie (trvalé) sa ukladajú v počítači používateľa na dlhšiu dobu a pomáhajú určiť, kedy používateľ nabudúce navštívi našu webovú stránku.

   Väčšina prehliadačov predvolene povoľuje súbory cookie. Môžete zmeniť nastavenia zabezpečenia a zakázať súbory cookie. V takom prípade sa na vašom počítači neuložia žiadne cookies. Ak cookies zakážete, niektoré funkcie našej webovej stránky môžu prestať fungovať. Niektoré stránky sa nemusia zobraziť správne. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby vždy, keď sa web pokúša nainštalovať súbory cookie, dostanete príslušné upozornenie a pre každý samostatný súbor sa rozhodnete, či ho chcete povoliť alebo nie.
 3. AKO DÔLEŽITÉ ALVADI SKLADÁ OSOBNÉ ÚDAJE KLIENTA
  ALVADI ukladá osobné údaje klienta, zatiaľ čo klient využíva služby ALVADI. a pokiaľ nepožiada o vymazanie svojich osobných údajov alebo pokiaľ tieto zásady ochrany osobných údajov neustanovujú inak. Príjmy a faktúry sa uchovávajú v súlade s miestnymi zákonmi.
 4. KTO ALVADI PRENÁŠA OSOBNÉ ÚDAJE?
  ALVADI je oprávnený prenášať osobné údaje tretím stranám na plniť zmluvné záväzky. Tretími stranami sú obchodní partneri spoločnosti ALVADI, ktorí poskytujú a / alebo využívajú poštové služby alebo poskytujú lízing a / alebo služby prenosu platieb. Prepojenie medzi platobnými systémami a kupujúcimi je zabezpečené protokolom SSL, ktorý zaručuje, že neoprávnené osoby nemôžu získať prístup k prenášaným informáciám alebo ich zmeniť.

  Na účely vykonávania marketingových aktivít je spoločnosť ALVADI oprávnená prenášať osobné údaje tretím stranám. Tretími stranami sú obchodní partneri, od ktorých ALVADI nakupuje reklamné služby.

  ALVADI môže v legitímnom právnom záujme previesť alebo dať pohľadávku zákazníka za pohľadávkou na účely vymáhania pohľadávok tretím stranám a preniesť osobné údaje zákazníka týkajúce sa pohľadávky do spoločnosti, ktorá má oprávnenie spoločnosti ALVADI. (napr. spoločnosti na vymáhanie pohľadávok alebo spoločnosti poskytujúce informácie o úvere).
 5. KLIENTSKÉ PRÁVA
  Klient je oprávnený:
  • získať informácie o spracovaných osobných údajoch
  • aby získal prístup k jeho osobné údaje
  • podať žiadosť o opravu nesprávnych / neúplných osobných údajov alebo o úpravu / doplnenie svojich osobných údajov na svojom osobnom účte. Klient je zodpovedný za poskytnutie správnych alebo modifikovaných údajov.
  • vymazávajú svoje osobné údaje, len čo už tieto údaje nie sú potrebné alebo ak je spracovanie osobných údajov nezákonné, s výnimkou prípadov, keď má ALVADI zákonné právo uchovávať údaje klienta
  • na odoslanie žiadosti o odmietnutie spracovania osobných údajov na marketingové účely
  • aby nedal súhlas so spracovaním osobných údajov na použitie v priamom marketingu, keď registrácia
  • a požiadajte o obmedzenie spracovania osobných údajov
  • aby sa jeho osobné údaje dostali do strojovo čitateľného formátu („prenosnosť údajov“)
  • podať sťažnosť na Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

  požadovať informácie o spracovaní, úprave / oprave, vymazaní osobných údajov, ako aj o obmedzení alebo zamietnutí osobných údajov klienta spracovaním môžete poslať e-mail s popisom podstaty vašej žiadosti na info@alvadi.sk. ALVADI je oprávnená požadovať kópiu osobných údajov klienta na identifikáciu osoby. ALVADI sa zaväzuje odpovedať na požiadavky klientov do 30 dní odo dňa predloženia. Vo svojom osobnom účte môžete zrušiť odber bulletinov a reklamných e-mailov. Za týmto účelom by ste sa mali prihlásiť do svojho osobného účtu a zrušte začiarknutie políčka "Chcem dostávať informácie o výhodných ponukách a zľavách" a kliknite na tlačidlo "Save".